MOPR z nagrodą ministerialną

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku otrzymał nagrodę specjalną Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To szczególne wyróżnienie: „za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku”.

W Warszawie za docenienie działań gdańskiego Ośrodka podziękowała Małgorzata Niemkiewicz, jego dyrektorka. W miłej uroczystości towarzyszyli jej: Anna Dunajska, Magdalena Theus i Andrzej Stawicki, pracownicy Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR. Jak czytamy w liście gratulacyjnym MRPiPS: „Działalność Państwa, zainicjowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w ramach idei społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsięwzięcia skierowane do osób i rodzin objętych wsparciem Ośrodka, promuje pozytywny wizerunek pomocy społecznej i przyczynia się do rzetelnej, skutecznej i profesjonalnej pomocy osobom jej potrzebującym.”

Doceniono m.in. zaangażowanie MOPR w inicjatywy i projekty służące pozyskaniu oraz włączeniu przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców w działania na rzecz gdańszczanek i gdańszczan zagrożonych wykluczeniem społecznym. Chodzi o szerokie wsparcie m.in. osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin mniej zaradnych opiekuńczo i wychowawczo. Ministerstwo doceniło też zainicjowane, zrealizowane we współpracy z podmiotami sektora prywatnego, innowacyjne i wartościowe przedsięwzięcia na rzecz potrzebujących mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Przedsiębiorcy m.in. organizują korepetycje dla dzieci objętych wsparciem pomocy społecznej, wspomagają leczenie najmłodszych. Zapewniają im wyprawki szkolne i propagują wśród młodzieży sport. Doposażają uboższe, gdańskie rodziny w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego, przygotowują i przekazują obiady dla samotnych osób starszych.

To wszystko w ramach m.in. działań pt. „Bądź odpowiedzialny społecznie z MOPR Gdańsk”, projektów: „Zjedz obiad z seniorem” czy „Zaszczepmy w dzieciach sport”, prowadzonych wspólnie na rzecz potrzebujących osób w mieście. Za tę współpracę serdecznie dziękujemy i zachęcamy przedstawicieli biznesu do podjęcia z nami kolejnych, społecznych wyzwań!

Fot. archiwum MOPR