MOPR różnorodny

Dziesiątego grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku podpisała Kartę Różnorodności. To wyjątkowa deklaracja dotycząca prowadzenia aktywnych działań, na rzecz promowania polityki równego traktowania, tolerancji i szacunku dla inności w miejscu pracy. Parafowanie Karty odbyło się podczas uroczystej gali w Europejskim Centrum Solidarności. To sygnał, że dana instytucja jest wyjątkowo otwarta na różnorodność zatrudnianych osób. Takie podejście do pracy i kadry świadczy o tym, że w instytucji ceni się różne postawy i doświadczenia, co służy rozwojowi firmy.

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Gdanska-Nagroda-Rownosci-wreczona-Bohatera-ani-bohaterki-nie-wyloniono,a,95991