MOPR zachęca do mediowania

W sytuacjach spornych warto szukać kompromisu i rozstrzygnąć konflikt polubownie. W takich sprawach szczególnie sprawdza się mediacja. Gdańszczanki i gdańszczanie mogą z niej skorzystać bezpłatnie.

To wsparcie dostępne jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją, prowadzonych w mieście przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i organizacje pozarządowe. Potrzebujący znajdą listę kontaktową w Biuletynie Informacji Publicznej gdańskiego MOPR (link przekierowujący do strony BIP MOPR w Gdańsku). W ramach usługi nieodpłatna mediacja przysługuje każdej osobie, której nie stać na płatną wizytę u prawnika.

– Staramy się zapewnić gdańszczankom i gdańszczanom wieloaspektowe wsparcie prawne – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka MOPR w Gdańsku. – Mediacja jest jedną z tych pomocowych form, przydatną szczególnie w sprawach konfliktu na przykład pomiędzy małżonkami lub sąsiadami.

Od rozwodu po sprawy konsumenckie

Mediatorzy wspierają w sprawach związanych m.in.: z rozwodem, podziałem majątku, sporami rodzinnymi, rodzicielskimi – gdy np. chodzi o uzyskanie alimentów czy o opiekę nad dziećmi. Łagodzą też kłótnie sąsiedzkie. Specjaliści starają się doprowadzić do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami np. w kwestiach złamania warunków umowy konsumenckiej. Doradzają też m.in. w przypadku niedopełnienia lub złamania warunków umowy gospodarczej czy w konfliktach finansowych, dotyczących zadłużenia. Na konsultacje z mediatorami obowiązują zapisy, w dni powszednie, pod numerem tel.: 58 342 31 88 (w godzinach pracy Ośrodka) lub email: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl. Na poradę można też się zarejestrować poprzez formularz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  (link przekierowujący do strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości).

Mediatorzy udzielają porad w punktach, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w epidemii. W ramach usługi możliwa jest także konsultacja w formie telefonicznej lub zdalnej.

 

Mediatorzy m.in. pomagają dojść do porozumienia rozwodzącym się rodzicom/symboliczna fot. z Pixabay