Możesz pomóc osobie bezdomnej – wystarczy sygnał!

Prosimy gdańszczanki i gdańszczan oraz turystów o czujność i przekazywanie sygnałów o osobach w kryzysie bezdomności, przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta. Szczególnie w czasie epidemii to ważne, by dotrzeć do potrzebujących z ofertą wsparcia i przekonać ich do jej przyjęcia.

Przez cały rok pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, streetworkerzy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Gdańsku oraz służby miejskie prowadzą działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności. W obecnej sytuacji pandemii docierają do osób potrzebujących, proponują im kompleksowe wsparcie. Obejmuje ono udzielenie: schronienia, pomocy żywnościowej, rzeczowej, finansowej, poradniczej, aktywizującej i higienicznej. Przypomnijmy, że w związku z reżimem sanitarnym przyjęcie osoby potrzebującej do schroniska lub noclegowni, poprzedza odbycie przez nią kwarantanny. Do tego celu służą cztery domki i dziesięć kontenerów mieszkalno-użytkowych, które  zabezpieczyło miasto przy ulicy Zielonogórskiej. To w związku z obowiązującymi obostrzeniami epidemicznymi  oraz w trosce o osoby doświadczające bezdomności. Na zlecenie MOPR, obsługą obiektów oraz opieką nad ich mieszkańcami zajmuje się Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Od kwietnia tymczasowe schronienie znalazło tam już łącznie blisko 100 potrzebujących.

Widząc osobę w kryzysie bezdomności reagujmy, nie bądźmy obojętni – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – Wystarczy telefonicznie skontaktować się z naszymi pracownikami, którzy postarają się pomóc potrzebującemu człowiekowi. Proszę pamiętać, że czasem taki sygnał naprawdę może być na wagę zdrowia lub życia osoby bezdomnej.

Informacje o potrzebujących prosimy kierować do: Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. od 8.00 do 17.00, pt. w godz. od 7.30 do 14.30), także do Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986.

Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl