Możesz zmienić swoje życie, wsparcie jest dostępne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca osoby bezrobotne, w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, do udziału w aktywizującym projekcie „Cała Naprzód III”. To bezpłatna oferta pomocy obejmująca m.in. szkolenia zawodowe, dostosowane do zainteresowań i talentów drzemiących w uczestnikach.  

Adresatami projektu są osoby, które ukończyły 30 lat, mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz powiatów gdańskiego i tczewskiego. To oferta wsparcia m.in. dla osób długo pozostających bez pracy np. z powodu niskich kwalifikacji lub trudności z wybraniem właściwej ścieżki zawodowej. W projekcie uczestniczyć też mogą pracujący za minimalne wynagrodzenie. Realizatorzy – gdański MOPR w partnerstwie z gminami Pszczółki i Suchy Dąb – zachęcają do udziału m.in. osoby 50+, kobiety oraz osoby z niepełnosprawnością.

Nauka języków i rzemiosła – szkolenia spersonalizowane

Wsparcie projektowe obejmuje m.in. opracowanie indywidualnego planu działania dla uczestnika, zgodnego z jego potrzebami, talentem i możliwościami. Osoby biorące udział w „Całej Naprzód III” poznają swoje mocne strony podczas specjalistycznych warsztatów. W ofercie są też szkolenia dot. aktywizacji zawodowej – uczestnicy uczą się np. jak napisać podanie o pracę, list motywacyjny czy jak zachować się w rozmowie z pracodawcą, by zakończyła się sukcesem. Można skorzystać z bezpłatnych szkoleń np.: komputerowych, językowych, pozwalających uzyskać prawo jazdy (różne kategorie) i rzemieślniczych. W ofercie są m.in. kursy stolarskie, ślusarskie, wizażu, fryzjerskie i florystyczne. Kompleksowego wsparcia uczestnikom projektu udzielają m.in. doradca zawodowy, pośrednik pracy oraz specjalista ds. szkoleń.

Nie zwlekaj, zgłoś się!

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt w dni powszednie, pod numerem tel.: 58 347 82 99, kom.: 502 986 387 (biuro projektu). Warto zawalczyć o siebie.

Projekt „Cała Naprzód III” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT. Wartość realizacji to 2 088 000 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 983 600 zł. Projekt będzie prowadzony do końca czerwca 2023 roku.

Fot. ilustracyjna z Pixabay – udział w „Całej Naprzód III” może zaowocować poprawą sytuacji zawodowej