Posiłki dla potrzebujących dzieci podczas strajku w oświacie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie czuwa, aby wszystkie dzieci objęte programem dożywiania w szkołach i przedszkolach w Gdańsku miały zabezpieczone posiłki – mimo trwającego strajku pracowników oświaty.

Tylko w ubiegłym tygodniu gdańskim dzieciom, które nie mogły skorzystać z dożywiania w placówkach czy świetlicach i rodzice sygnalizowali konieczność wsparcia, dostarczono łącznie 1034 posiłki. 746 z nich miało formę suchego prowiantu (kanapki, owoce, sok), pozostałe 288 stanowiły obiady. Ta forma pomocy będzie świadczona tak długo, jak będzie to konieczne.

Rodziców dzieci objętych wsparciem Ośrodka, w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikami Centrów Pracy Socjalnej w dzielnicach (adresy, kontakt do CPS na stronie: www.mopr.gda.pl).

Przypomnijmy też, że pracownicy Ośrodka są w gotowości, by wesprzeć 13 placówek kształcenia specjalnego, do których uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością (pomoc przede wszystkim przy przyjeździe uczniów).

Fot. Pixabay (źródło)