Naprzód, po sukces

Bezpłatne, różnorodne szkolenia zawodowe dostosowane do pasji uczestników i solidne wsparcie specjalistów to niektóre z propozycji, dla osób biorących udział w aktywizującym projekcie „Cała Naprzód III”. Nabór uczestników trwa.

Głównymi adresatami projektu są osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, m.in. długotrwale bezrobotne, zatrudnione na tzw. umowach śmieciowych lub za minimalne wynagrodzenie. Oferta skierowana jest do mieszkanek i mieszkańców, którzy ukończyli 30 lat z Gdańska, Sopotu, Gdyni, powiatów gdańskiego oraz tczewskiego. Można bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, zgodnie z zainteresowaniami oraz indywidualnymi predyspozycjami.

– Do udziału w projekcie zachęcam zwłaszcza panie 50+ oraz osoby z niepełnosprawnością – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Dla tej grupy osób rynek pracy naprawdę nie jest łaskawy. Tymczasem udział w „Całej Naprzód III” daje możliwość na odnalezienie swojej ścieżki zawodowej i w efekcie zatrudnienie.

Prawo jazdy, kursy językowe, a może też hotelarskie?

Projekt prowadzi gdański MOPR w partnerstwie z gminami Pszczółki i Suchy Dąb. Realizatorzy starają się wspierać uczestników kompleksowo, by efekt był jak najpełniejszy – adresaci nabyli nowe, ciekawe umiejętności i znaleźli satysfakcjonującą pracę. Konsultacji udzielają m.in. doradca zawodowy, specjalista ds. szkoleń oraz pośrednik pracy. Wsparcie projektowe obejmuje m.in. opracowanie planu działania dla uczestnika, zgodnego z jego potrzebami i zainteresowaniami. W ofercie są też szkolenia z aktywizacji zawodowej, podczas których beneficjenci uczą się np. jak napisać list motywacyjny czy „zabłysnąć” w rozmowie z pracodawcą i zakończyć starania sukcesem. Obecnie uczestnicy mogą skorzystać m.in. z kursów prawa jazdy (gama kategorii), językowych oraz komputerowych w różnym zakresie tematycznym. W ofercie są też szkolenia kadrowo-płacowe. Uczestnicy mogą też nauczyć się np. sztuki fryzjerskiej, wizażu i nabyć umiejętności florystyczne. Możliwe są też kursy o profilu gastronomicznym i hotelarskim.

Zawalcz o siebie, przyłącz się do „Całej Naprzód III”

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie prosimy o kontakt w dni powszednie, pod numerem tel.: 58 347 82 99, kom.: 502 986 387 (biuro projektu). Projekt „Cała Naprzód III” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT. Wartość realizacji to 2 088 000 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 983 600 zł. Projekt będzie prowadzony do końca czerwca 2023 roku.

 

Między innymi podnosząc kwalifikacje, można znaleźć lepszą pracę/fot. z Pixabay symbolizuje transformację i współdziałanie