Naprzód – po zawodowy i życiowy sukces!

Osoby, które pozostają bez pracy lub ich sytuacja na rynku zawodowym jest niepewna, mogą teraz zyskać nową, satysfakcjonującą pracę, co pozwoli im wyjść z impasu i żyć pełniej. Wystarczy przystąpić do projektu „Cała Naprzód II”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Warto jak najszybciej rozważyć udział w projekcie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które ukończyły 30 lat. Są mieszkankami lub mieszkańcami całego Obszaru Metropolitalnego (tj. powiatów: Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz gdańskiego, puckiego, tczewskiego, wejherowskiego, kartuskiego i nowodworskiego). Szczególnie osoby długotrwale bezrobotne, w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Także pracujące za minimalne wynagrodzenie lub tzw. „ubogie pracujące”, które chcą i muszą poprawić swój materialny i życiowy status. Zapraszamy także osoby chcące podwyższyć swoje kwalifikacje, nabyć nowe umiejętności, co pozwoli im wejść na rynek zawodowy lub zyskać lepsze zatrudnienie. Uczestnikom zapewniamy bezpłatną pomoc specjalistów m.in. doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga, pośrednika pracy. Również szeroki wachlarz bezpłatnych szkoleń, kursów dostosowanych do potrzeb, oczekiwań i kompetencji beneficjentów projektu. Postaramy się pomóc w spełnieniu zawodowych marzeń, podpowiedzieć, co może przynieść satysfakcję i przywrócić godność na rynku pracy.

– Projekt kładzie nacisk na zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – W tym jest jego wielka wartość.

Do kontaktu zachęcamy też pracodawców, którzy zechcą zatrudnić uczestników „Całej Naprzód II”. W zamian proponujemy wsparcie dotyczące zatrudnienia subsydiowanego – pracodawca uzyska refundację kosztów wynagrodzenia pracowników, w okresie nawet do 12 miesięcy.

Partnerami gdańskiego MOPR w realizacji są gminy: Suchy Dąb i Pszczółki. Projekt potrwa do końca czerwca 2021 roku i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pozytywny efekt „Całej Naprzód I”

Dodajmy, że końca dobiegł projekt „Cała Naprzód I”, aktywizujący osoby bezrobotne. Dzięki udziałowi w nim 22 osoby uzyskały kwalifikacje zawodowe, 9 odbyło staże zawodowe, a 30 podjęło zatrudnienie. Największą popularnością wśród mężczyzn cieszyły się kursy prawa jazdy różnych kategorii. Wśród kobiet – komputerowe, poświadczone Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych wraz z kursem pracownika administracyjno-biurowego. Najbardziej nietypowe szkolenia, jakie przeprowadzono w ramach projektu to groomerski (fryzjer zwierząt) oraz operatora bezzałogowego systemu latającego (drona), zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Nabór do projektu „Cała Naprzód II”

Osoby chętne do udziału w projekcie, jak również pracodawców zapraszamy do kontaktu: ul. Lęborska 3B (STARTER), lok. 1.32, 80-386 Gdańsk, tel. 58 347 82 99 lub 508 900 812, e-mail: calanaprzod@mopr.gda.pl.

Źródło fot. Pixabay