(NIE) dobry opiekun

W sobotę 26 października o godzinie 11.00 zapraszamy, szczególnie seniorki i seniorów, na spotkanie z przedstawicielami Gdańskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (GZI) do „Sztuki Wyboru”, przy ul. Słowackiego 19 we Wrzeszczu. Uczestnicy dowiedzą się m.in. czym jest przemoc opiekuńcza i jak jej skutecznie przeciwdziałać.

Coraz częściej mówi się o zachowaniach agresywnych wobec osób starszych, zależnych, niepełnosprawnych. Zdarza się, że sprawcami przemocy fizycznej lub psychicznej są bliscy, znajomi, opiekunowie seniorek i seniorów. To poważny problem, do którego ofierze trudno się przyznać. Jakie są źródła tego rodzaju agresji? Jak przeciwdziałać takim zachowaniom? Wreszcie, gdzie szukać wsparcia i co grozi opiekunom stosującym przemoc wobec sędziwych podopiecznych? Wyjaśnieniu tych zagadnień poświęcony będzie sobotni, otwarty wykład, który poprowadzą specjaliści: Wojciech Heyke z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, przedstawiciele GZI. Dodajmy, że to kolejne spotkanie w ramach projektu MOPR „Gdańsk z rodziną”, profilaktycznego, przeciwdziałającego różnym formom przemocy. Będzie on realizowany do końca bieżącego roku.

– Problem agresji dotyczy osób w każdym wieku – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Stąd tak szerokie spektrum projektów realizowanych w mieście i adresowanych do różnych odbiorców, na przykład do seniorów.

Zapraszamy Państwa na sobotni wykład! Może uda się pomóc…

Fot. Pixabay