Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku w Gdańsku – uwaga, obowiązują zapisy i oświadczenia!

Od stycznia 2019 roku obowiązuje ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, która daje możliwość skorzystania z takiej formy każdemu, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów wizyty u prawnika. W Gdańsku takie wsparcie świadczyć będzie 19 punktów – 9 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i 10 przez organizacje pozarządowe. 

Przepisy wprowadzają, obok działającej od kilku lat kategorii: nieodpłatna pomoc prawna, także nową: bezpłatne poradnictwo obywatelskie – będzie ono świadczone w 4 z 10 punktów organizacji pozarządowych w Gdańsku.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia jej świadomości o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych oraz z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Także poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

– To dobra, kompleksowa usługa, po którą warto sięgać – podkreślał wcześniej Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Staramy się, aby dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego był dla mieszkańców łatwy i jak najszerszy. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej od stycznia 2019 roku w Gdańsku

Uwaga! Obowiązują zapisy do prawników – telefonicznie lub mailowo!

MOPR
9 punktów przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) – pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 – 18.00.

Zapisy: tel. 58 342 31 88, w godzinach od 10.00 do 14.00 od pon. do piąt. lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl

Organizacje pozarządowe

 • Fundacja Teneo ul. Gościnna 10 Orunia:
  poniedziałek godz. 16.00-20.00, wtorek godz. 8.00 – 12.00, środa godz. 10.00 – 14.00, czwartek godz. 16.00 – 20.00, piątek godz. 8.00 – 12.00;
  Zapisy: tel. 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl
 • Fundacja Teneo ul. Jagiellońska 11 Przymorze:
  poniedziałek, wtorek, środa godz. 16.00 – 20.00, czwartek godz. 08.00 – 13.00, piątek godz. 08.00 – 12.00;
  Zapisy: tel. 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl
 • Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych ul. Grunwaldzka 5 Wrzeszcz:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 9.00 – 13.00, wtorek godz. 14.00 – 18.00;
  Zapisy: tel. 504 871 478, email: prawo@fundacjarc.org.pl
 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS ul. Hoża 4 Stogi:
  poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 15.00 – 19.00, środa godz. 12.00 – 16.00, piątek godz. 13.00 – 17.00;
  Zapisy: tel. 517 939 600,  email: stogi.sas@o2.pl
 • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ul. Reduta Wyskok 2 Śródmieście:
  poniedziałek, środa, piątek godz. 9.00 – 13.00, wtorek, czwartek godz. 13.00 – 17.00;
  Zapisy: tel. 796 763 979, email:  poradyrejestracja@gmail.com
 • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ul. Opata Rybińskiego 10 Oliwa:
  poniedziałek, środa, piątek, godz. 13.30 – 17.30, wtorek, czwartek godz. 8.30 – 12.30;
  Zapisy: tel. 796 763 979, email:  poradyrejestracja@gmail.com

 Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od stycznia 2019 roku w Gdańsku

Zapisy telefonicznie lub mailowo

 • Instytut Aktywizacji Regionów ul. Zakopiańska 40 Siedlce:
  poniedziałek-piątek w godz. 8.00 – 12.00;
  Zapisy: tel. 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com
 • Instytut Aktywizacji Regionów ul. Kisielewskiego 12 Strzyża:
  poniedziałek – piątek w godz. 12.15 – 16.15;
  Zapisy: tel. 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com
 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS ul. Wyzwolenia 49 Nowy Port:
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 15.00 – 19.00, środa 12.30 – 16.30;
  Zapisy: tel. 517 939 716, email: nowyport.sas@o2.pl
 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS ul. Północna 5 Brzeźno:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 15.00 – 19.00, wtorek godz. 9.00 – 13.00;
  Zapisy: tel. 517 939 797, email: brzezno.sas@o2.pl

Uwaga, druki oświadczeń będą dostępne dla Państwa we wszystkich punktach – do podpisania podczas wizyty u prawnika.

Więcej informacji pod numerem tel. 58  342 31 88 (MOPR) oraz na stronie: www.ms.gov.pl

Na bezpłatne porady prawne można się także zapisać on-line, za pośrednictwem formularza na stronie, link; https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/184