Nieodpłatna pomoc prawna w okresie świątecznym w Gdańsku

Informujemy, że 24 oraz 31 grudnia br. usługa nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej wraz z mediacją w Gdańsku świadczona będzie, wyjątkowo, tylko w formie zdalnej.  

Przypominamy też, że wszelkie wiadomości o tej bezpłatnej formie wsparcia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.