Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Gdańsku – na podstawie oświadczeń!

Potrzebujesz porady prawnika, radcy prawnego ale nie stać Cię na pokrycie kosztów takiej wizyty? W tej sytuacji można skorzystać m.in. z nieodpłatnego wsparcia prawnego świadczonego aż w 19 punktach w Gdańsku.

Dziewięć z nich prowadzi gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, dziesięć organizacje pozarządowe na terenie miasta. Od stycznia 2019 roku to forma pomocy dostępna dla każdej osoby, która złoży oświadczenie o niemożności pokrycia kosztu wizyty u prawnika.

Druki oświadczeń są dostępne we wszystkich punktach – do podpisania na miejscu. Więcej informacji pod numerem tel. 58  342 31 88 (gdański MOPR), także na stronie: www.mopr.gda.pl oraz stronie: www.ms.gov.pl

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia jej świadomości o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych oraz z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo – administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo -administracyjnym. Także poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

– Staramy się, aby dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego był dla mieszkańców łatwy i jak najszerszy – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. 

            Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej od stycznia 2019 roku w Gdańsku

             Uwaga! Obowiązują zapisy do prawników – telefonicznie lub mailowo!

                                                                 MOPR

9 punktów przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) – pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-18.00.

Zapisy: tel. 58 342 31 88, w godzinach od 10.00 do 14.00 od pon. do piąt. lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl

                                                      Organizacje pozarządowe                                     

 • Fundacja Teneo, ul. Gościnna 10, Orunia:

poniedziałek godz. 16.00-20.00, wtorek godz. 8.00-12.00, środa godz. 10.00-14.00, czwartek godz. 16.00-20.00, piątek godz. 8.00-12.00;

           Zapisy: tel. 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl

 • Fundacja Teneo, ul. Jagiellońska 11, Przymorze:

 poniedziałek, wtorek, środa godz. 16.00-20.00, czwartek godz. 08.00-13.00, piątek godz. 08.00-12.00;

Zapisy: tel. 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl

 • Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, ul. Grunwaldzka 5, Wrzeszcz:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 9.00-13.00, wtorek godz. 14.00-18.00;

Zapisy: tel. 504 871 478, email: prawo@fundacjarc.org.pl

 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS, ul. Hoża 4, Stogi:

poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 15.00-19.00, środa godz. 12.00-16.00, piątek godz. 13.00-17.00;

Zapisy: tel. 517 939 600,  email: stogi.sas@o2.pl

 • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, ul. Reduta Wyskok 2, Śródmieście:

poniedziałek, środa, piątek godz. 9.00-13.00, wtorek, czwartek godz. 13.00-17.00;

Zapisy: tel. 796 763 979, email:  poradyrejestracja@gmail.com

 • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, ul. Opata Rybińskiego 10, Oliwa:

poniedziałek, środa, piątek, godz. 13.30-17.30, wtorek, czwartek godz. 8.30-12.30;

Zapisy: tel. 796 763 979, email:  poradyrejestracja@gmail.com

    Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od stycznia 2019 roku w Gdańsku

                                            Zapisy telefonicznie lub mailowo

 • Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Zakopiańska 40, Siedlce:

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-12.00;

Zapisy: tel. 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com

 • Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Kisielewskiego 12, Strzyża:

poniedziałek-piątek w godz. 12.15-16.15;

Zapisy: tel. 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com

 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS, ul. Wyzwolenia 49, Nowy Port:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 15.00-19.00, środa 12.30-16.30;

Zapisy: tel. 517 939 716, email: nowyport.sas@o2.pl

 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS ul. Północna 5, Brzeźno:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 15.00-19.00, wtorek godz. 9.00-13.00;

Zapisy: tel. 517 939 797, email: brzezno.sas@o2.pl