Nieodpłatna pomoc prawna także dla seniora

Nie możesz poradzić sobie ze spłatą zaciągniętych pożyczek? A może zalegasz z opłatami mieszkaniowymi, bo emerytura nie wystarcza na pokrycie należności? W takich sytuacjach warto skorzystać z konsultacji i wsparcia specjalistów nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej wraz z mediacją.

O dostępności tej bezpłatnej usługi przypomina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. To wsparcie przysługuje każdej potrzebującej osobie, której nie stać na odpłatną wizytę u prawnika. Z porad prawników i doradców obywatelskich można skorzystać bezpośrednio w punktach na terenie Gdańska. Ich lista dostępna jest na stronie gdańskiego MOPR. Konsultacji można też zasięgnąć telefonicznie lub poprzez email. Obowiązują jednak zapisy, w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00 pod numerem tel.: 58/342 31 88 (MOPR) lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl. Można też zarejestrować się poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pożyczkę warto skonsultować

W bieżącym roku w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacyjnej udzielono w Gdańsku ponad 8 800 porad. Wiele z nich dotyczyło kłopotów finansowych związanych np. z utratą pracy, zaległościami czynszowymi lub dotyczącymi spłaty pożyczek konsumenckich. Po wsparcie prawne zgłaszają się m.in. seniorki i seniorzy, którzy padli ofiarą naciągaczy, zawierzyli nieuczciwym sprzedawcom.

– Specjaliści nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacyjnej doradzają między innymi w sytuacjach dotyczących zadłużeń mieszkaniowych, trudności ze spłatą kredytów – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – Ale warto się z nimi skonsultować także przed wystąpieniem o pożyczkę, by potem uniknąć problemów ze spłatą.

Prawnicy świadczą pomoc w sporządzeniu pism urzędowych, wszczynających postępowanie sądowe czy zwalniających z kosztów sądowych. Można zasięgnąć ich opinii również w zakresie m.in. prawa spadkowego, ubezpieczeniowego, pracy i zabezpieczenia społecznego. Wspierają też potrzebujących w sprawach prawa rodzinnego oraz podatkowego. Z kolei doradcy obywatelscy pomagają m.in. osobom z zadłużeniami, w szczególności gdy zaległości dotyczą kwestii mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. W razie potrzeby kierują zainteresowanego do właściwej instytucji lub organizacji, która udzieli specjalistycznego wsparcia. W Gdańsku usługę nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej wraz z mediacją koordynuje MOPR.

W Gdańsku specjaliści nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej wraz z mediacją wspierają też osoby starsze, które np. mają kłopoty finansowe/fot. z Pixabay ilustracyjna