Nieodpłatna pomoc prawna teraz także dla drobnych przedsiębiorców

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, mogą teraz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku.

W życie weszła nowelizacja przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, która poszerzyła krąg odbiorców usługi i zakres poradnictwa. Odtąd także drobny przedsiębiorca może zasięgnąć bezpłatnej konsultacji, związanej z prowadzoną przez niego jednoosobową działalnością gospodarczą. To ważne szczególnie w czasie epidemii, kiedy wiele firm boryka się z trudnościami. Prawnik pomoże podjąć właściwe decyzje – być może uda się dzięki temu oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.

By uzyskać to wsparcie, przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o braku środków na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. UWAGA! W stanie epidemii złożenie tych oświadczeń nie jest wymagane! Porady udzielane są telefonicznie lub poprzez email.

Kontakt i zapisy na porady

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, tel.: 58 342 31 88, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl

Fot. z Pixabay