Nowa kadencja, nowa jakość skutecznego działania

Prezydent Gdańska powołał Zespół Interdyscyplinarny (ZI) na nową kadencję 2018 – 2022, zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W jego skład wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, m.in. gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, placówek oświatowych, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, sądów itd. Zespół wykonuje zadania na mocy ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Będzie m.in. realizował założenia „Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020”. Co istotne, przedstawiciele ZI ustalają także kierunki niezbędnych działań pomocowych. Integrują i koordynują wykonanie zadań podmiotów zajmujących się tym poważnym problemem społecznym. 

Przewodniczącym na nową kadencję został Wojciech Heyke z gdańskiego MOPR, jego zastępcą Dominik Polsakiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

– Serdecznie gratuluję wybranym osobom, które pokierują Zespołem Interdyscyplinarnym w nowej kadencji 2018 – 2022 – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Mamy do czynienia z nową jakością działań i nową synergią. Gdańsk tradycyjnie mówi przemocy stanowczo: NIE!  

Zarządzenie prezydenta miasta w spr. powołania ZI