W nowej siedzibie wspierają osoby w kryzysie bezdomności

Pracownicy Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przyjmują osoby potrzebujące wsparcia w nowej lokalizacji, tj. przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku (adres przy ul. Wolności 16A jest już nieaktualny). Specjaliści służą kompleksową pomocą. Udzielają osobom w kryzysie bezdomności m.in. informacji o ofercie pomocowej miasta. Kierują potrzebującego do schroniska lub noclegowni. Proponują wsparcie np. żywnościowe, finansowe oraz aktywizujące społecznie. Osoba doświadczająca bezdomności może liczyć na ich profesjonalizm i życzliwość.

 

Na zdjęciu specjaliści Wydziału w nowej siedzibie/fot. Rafał Stenka z MOPR w Gdańsku