Nowości w programie – Dostępne mieszkanie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Umożliwiono udział w nim także dzieci do 16 roku życia, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez wózka inwalidzkiego. Tym samym poszerzono krąg beneficjentów, którzy mogą się starać o dofinansowanie do zakupu mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

Jeśli dany samorząd nie przystąpi do realizacji programu, dopuszcza się teraz zawarcie umowy w sprawie prowadzenia programu na rzecz beneficjentów z terenu jego działania z innym samorządem powiatowym – także tym, w którym znajduje się nabywane mieszkanie pozbawione barier architektonicznych.

Więcej informacji o programie oraz o procedurze dotyczącej dofinansowania dostępnych jest: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR (link przekierowuje na stronę BIP MOPR) i na stronie internetowej PFRON (link przekierowuje na stronę internetową PFRON).

Logo PFRON