O zastępczym rodzicielstwie, ponownie w autobusach i na szkoleniu

„Stwórz rodzinę zastępczą! Naprawdę warto!” – już po raz drugi plakaty z tym hasłem pojawią się   w gdańskich autobusach. Akcja rozpocznie się 25 września. Wcześniej pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku rozkolportowali je m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, przychodni zdrowia, parafii w dzielnicach. Jesienią w MOPR odbędzie się także następne szkolenie, dla osób zainteresowanych założeniem rodziny zastępczej.

Trwa kampania pt. „Podziel się domem”, promująca tworzenie w mieście rodzinnych form opieki dla dzieci pozbawionych wsparcia rodziców biologicznych. To najlepsza opcja pomocy dla maluchów, których los nie oszczędza. Najlepsza, gdyż ma rodzinny charakter.

– Od początku roku prawie pięćdziesięcioro gdańskich dzieci, które nie mogły liczyć na właściwą opiekę biologicznych rodziców, na mocy postanowień sądowych udało się umieścić w rodzinach zastępczych – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Mamy nadzieję, że mieszkańców, którzy zechcą zaopiekować się potrzebującym dzieckiem będzie coraz więcej. Bycie rodzicem jest czymś najpiękniejszym. To wielki dar i bogactwo. Podziel się domem, daj szansę dzieciom na szczęście, by mogły je dzielić dalej z innymi.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba, tworząca tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów.

Dodajmy, że gdańskie dzieci potrzebujące wychowują się w ponad 350 rodzinach zastępczych oraz 15 rodzinnych domach dziecka. Opiekę ma tam blisko 600 maluchów i nastolatków. Ambasadorką kampanii MOPR pt. „Podziel się domem” jest florecistka i medalistka olimpijska, Sylwia Gruchała. 

Zadzwoń w sprawie szkolenia!

Zainteresowani założeniem rodzinnych form pieczy zastępczej dla dzieci winni kontaktować się z MOPR przy ulicy Leczkowa 1 A w Gdańsku, tel. 58 347 82 73 – 77 i 79.