Odczarowujemy procedurę „Niebieskie Karty”

Już w sobotę 12 października o godzinie 11.00 zapraszamy wszystkich gdańszczan zainteresowanych problematyką agresji w rodzinie, na spotkanie z Mariuszem Wilkiem, psychoterapeutą, pedagogiem na co dzień wspierającym m.in. osoby doświadczające przemocy w jej różnych formach.

To kolejny otwarty wykład w ramach projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie „Gdańsk z rodziną”, przeciwdziałającego niekorzystnemu społecznemu zjawisku i służącemu profilaktyce. Wykład Mariusza Wilka odbędzie się w „Sztuce Wyboru” przy ulicy Słowackiego 19. Tym razem zapraszamy m.in. rodziców oraz osoby starsze do zapoznania się z procedurą „Niebieskie Karty”, niesłusznie postrzeganą czasem jako narzędzie stygmatyzujące. Tymczasem: „Niebieski znaczy bezpieczny” – o czym przekona uczestników prelegent. Będzie więc m.in. o formalnościach związanych z zastosowaniem procedury, o jej skutkach dla osoby stosującej przemoc oraz o wsparciu dla ofiar agresji, najczęściej kobiet i ich dzieci.

Do udziału w sobotnim spotkaniu z psychoterapeutą zachęcamy też szczególnie rodziny, w których agresywne zachowania występują. Może będzie to dla Państwa pierwszy krok na drodze do zniwelowania niekorzystnego zjawiska, do uzyskania specjalistycznej pomocy, poradzenia sobie z emocjami i zachowaniami niszczącymi życie rodzinne.

– Bardzo nam zależy, by wiedza dotycząca rozpoznawania przemocy, jej społecznej szkodliwości i metod przeciwdziałania problemowi społecznemu była powszechna – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Projekt MOPR „Gdańsk z rodziną” będzie realizowany do końca bieżącego roku.