Odmień swoją głowę

Gdańszczanki i gdańszczan zachęcamy do udziału w obchodach Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, od 15 do 20 września w Trójmieście. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób i zaburzeń psychicznych.

„Odmień swoją głowę”, „Odmień swoją głowę – schizofrenia – nie oceniaj dowiedz się więcej” to hasła, które każdego roku przyświecają obchodom Dni. Chodzi o  zmianę myślenia o osobach chorych, doświadczających kryzysów psychicznych i skuteczne przeciwdziałanie negatywnym stereotypom oraz postawom wobec osób zaburzonych. Kampania to apel o zrozumienie, tolerancję, społeczną empatię. W jej ramach przygotowano szereg wydarzeń, adresowanych m.in. do gdańszczanek i gdańszczan.

Przypomnijmy, że w Gdańsku wdrażany jest „model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”.

– Zakłada on spersonalizowane wsparcie, które polega na przywracaniu osób chorujących psychicznie do pełnienia ról społecznych, w oparciu o indywidualny plan terapeutyczny – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – To wielopłaszczyznowe podejście do problemu, polegające na zrozumieniu potrzeb człowieka, następnie motywowaniu go do działań aktywizujących, do pełnienia ról społecznych. Ważne jest także udzielenie kompleksowej pomocy rodzinie i bliskim osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

Głównym organizatorem Dni jest Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego, którą tworzą m.in. instytucje miejskie (w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku) oraz organizacje pozarządowe udzielające specjalistycznego wsparcia potrzebującym.

Więcej informacji o programie tegorocznych obchodów i o kampanii społecznej, na stronie: www.otwartebramy.org