Ogród sąsiedzki w szkole – czemu nie!

Projekt „Bajkowe sąsiedzkie ogrody” to wspólna inicjatywa uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 61 na Przeróbce oraz animatorów lokalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Bierze on udział w konkursie Tesco pt. „Działamy pomagamy” (do wygrania 5 tys. zł) i można na niego oddać głos w sklepach sieci na Przymorzu i Chełmie.

Jeśli uda się zrealizować pomysł, mieszkańcy dzielnicy będą mieli fantastyczne, zielone, plenerowe miejsce do twórczych i aktywnych spotkań. Projekt zakłada stworzenie na terenie SP nr 61 wspaniałego, kwietnego ogrodu, który ma służyć nie tylko uczniom, ale także lokalnej społeczności. Na wydzielonej przestrzeni m.in. mają stanąć skrzynki z roślinami, ławki, by np. seniorzy z dzielnicy mogli spędzać tam wolny czas. W stworzenie ogrodu będą włączeni nie tylko uczniowie, ale i sami mieszkańcy Przeróbki – będzie można bowiem własnoręcznie posadzić rośliny. Pieczę nad ogrodem sprawować mają dzieci ze szkoły. W tak wspólnie stworzonym, zielonym miejscu odpoczną i zintegrują się zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy dzielnicy. Ogród ma być miejscem wytchnienia i jednocześnie społecznej aktywności.

Zachęcamy do głosowania na projekt!