Okaż serce dzieciom i… dorosłym żebrzącym

Od 25 czerwca w gdańskiej świetlicy dla dzieci żebrzących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezdomnością wsparcie otrzymało już łącznie 35 potrzebujących najmłodszych. Pedagodzy z placówki przy ul. Zakopiańskiej 40 zaopiekowali się m.in. rodzeństwem z Kambodży, maluchami z Polski, Ukrainy i Rumunii.

W Gdańsku trwa akcja edukacyjna, pomocowa i prewencyjna pod hasłem „Okaż serce… nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie! Pomagaj mądrze!”. Wypełniona potrzebującymi dziećmi jest świetlica przy ul. Zakopiańskiej 40, prowadzona na zlecenie miasta przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek oraz Fundację Wsparcia i Inicjatyw Społecznych. Maluchy wykorzystywane do żebractwa, zagrożone wykluczeniem społ. lub po prostu nie mogące liczyć na rodziców mają tam bezpłatną, dobrą opiekę i wakacyjny program zajęć relaksujących, wypoczynkowych. Poznają się z potrzebującymi rówieśnikami np. z Ukrainy, Rumunii.

W ramach „Okaż serce…” pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku i streetworkerzy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przekazali też m.in. do barów, restauracji, hoteli, pubów i turystom w Śródmieściu plakaty i ulotki nawołujące do odpowiedzialnego wspierania osób proszących o datki. Akcję prowadzimy też w autobusach i tramwajach wodnych. Straż Miejska, Policja patrolują najbardziej turystyczne i przez to atrakcyjne dla osób proszących o datki punkty miasta. Działają pomocowo i prewencyjnie. Od początku akcji, tj. od 25 czerwca do końca lipca strażnicy udzielili osobom żebrzącym 11 pouczeń z art. 58 Kodeksu Wykroczeń  oraz 6 z art. 104 KW.

– Od 25 czerwca dwa patrole pracują na ulicy Długiej i Długim Targu codziennie w godz. od 8.00 do 22.00. Na początku wakacji funkcjonariusze koncentrowali się na osobach żebrzących. Teraz zakres ich zadań się zmienił, bo od połowy lipca w tym rejonie osób żebrzących nie ma – mówi Marzena Plitt z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku. – Trzeci patrol pracuje codziennie od rana do wieczora na ul. Długie Pobrzeże i Rybackim Pobrzeżu. Podobnie jak na Trakcie Królewskim, od połowy lipca nie ma tam osób żebrzących.

– Już ubiegłoroczne, kompleksowe działania i pilotażowe uruchomienie świetlicy dla dzieci żebrzących, zagrożonych wykluczeniem dały dobre efekty – podkreśla Piotr Kowalczuk, zast. prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – W bieżącym roku gołym okiem widać, że osób proszących o datki w naszym mieście jest mniej. Co najważniejsze, dzieci, które mogły być wykorzystywane do tego procederu są bezpieczne, zaopiekowane, szczęśliwsze i nie są na ulicy. Cieszę się bardzo, że wspólny wysiłek jednostek i służb miasta oraz organizacji pozarządowych daje pożądany efekt.

Kampanię do końca wakacji prowadzą gdańscy partnerzy: MOPR, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zarząd Transportu Miejskiego, CWII oraz FWIS.

Prosimy o sygnały i dziękujemy za zgłoszenia!

Jeżeli zauważymy osoby żebrzące, należy zgłosić fakt dzwoniąc pod numery alarmowe: Policji – 997 lub Straży Miejskiej – 986. Prosimy także o sygnały do MOPR, tel.: 58 342 31 50 lub 58 522 38 20.