Okaż serce, pomagaj mądrze w czasie epidemii

W Gdańsku trwa akcja pomocowa i profilaktyczna na rzecz osób doświadczających bezdomności, potrzebujących. Jej adresatami są także osoby proszące o datki. Działania ukierunkowane są również na wsparcie dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Także tego lata, w epidemicznym czasie pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Gdańsku, streetworkerzy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta (TPBA) współpracując m.in. z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku starają się dotrzeć z ofertą wsparcia, do osób bezdomnych lub do ludzi proszących o datki na ulicach. Liczą także na sygnały gdańszczanek i gdańszczan oraz turystów o takich potrzebujących osobach, w szczególności o dzieciach. Aktualne jest też hasło: „Okaż serce… nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie! Pomagaj mądrze!”, które towarzyszy gdańskiej pomocowej i profilaktycznej akcji w kolejnych edycjach.

– Pomagajmy osobom proszącym o datki czy ludziom doświadczającym bezdomności odpowiedzialnie i mądrze – apeluje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Trzeba im wskazać, gdzie uzyskają kompleksowe wsparcie. Najlepiej powiadomić pracowników MOPR o człowieku w życiowym kryzysie. Sprawdzą jego sytuację i postarają się udzielić adekwatnego wsparcia. Reagujmy, nie bądźmy obojętni. Sygnał do instytucji pomocowej czy do służb miejskich może być przecież na wagę zdrowia lub życia potrzebującej osoby.

Informacje o osobach bezdomnych lub o ludziach proszących o finansowe wsparcie na ulicy należy kierować do: Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 lub do MOPR przy ul. Leczkowa 1A, tel.: 58 342 31 50 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30,śr. w godz. od 8.00 do 17.00, pt. w godz. od 7.30 do 14.30), także do Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986 czy Policji tel.: 112 (w sytuacjach interwencyjnych).

Schronienie w kontenerach mieszkalnych, opieka dla dzieci w świetlicy

W Gdańsku tym grupom społecznym pomocy udziela łącznie ponad 20 instytucji i organizacji pozarządowych. Świadczą wsparcie m.in. w postaci schronienia, żywnościowe, rzeczowe lub finansowe. Udzielają poradnictwa prawnego, psychologicznego, prowadzą aktywizację zawodową i społeczną. W obecnej sytuacji epidemii pomocowe działania uwzględniają też  reżim sanitarny. I tak np. przyjęcie osoby potrzebującej do schroniska lub noclegowni, poprzedza odbycie przez nią kwarantanny. Do tego celu służą cztery domki i dziesięć kontenerów mieszkalno-użytkowych, które zabezpieczyło miasto wraz z TPBA. 

Od kilku lat w czasie wakacji, Gdańsk zapewnia dzieciom zagrożonym bezdomnością, wykluczeniem społecznym kompleksową opiekę, zabawę i relaks w wielokulturowej świetlicy. To bezpłatne wsparcie m.in. dla najmłodszych „zaproszonych tam z ulicy”, dla dzieci, które np. w Śródmieściu towarzyszyły proszącym o datki rodzicom. W tym roku placówka działa w Szkole Podstawowej nr 81. Ze względu na obostrzenia epidemiczne może tam przebywać maksymalnie 20 dzieci. Funkcjonowanie świetlicy i opieka nad najmłodszymi odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego (dot. m.in. zabezpieczenia środków dezynfekujących, maseczek i zachowania dystansu społ.). Placówkę na zlecenie miasta prowadzi Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII). Świetlica działa w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 17.00. 

Tegoroczna akcja „Okaż serce…” potrwa do końca sierpnia. Działania gdańskich partnerów kampanii, tj.: MOPR, Straży Miejskiej, Policji, TPBA, CWII, Zarządu Transportu Miejskiego, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Wydziału Rozwoju Społecznego UMG i menadżerki Śródmieścia są skoordynowane.