Opieka psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży

Jak informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, dzieci wymagające konsultacji i terapii psychologicznej oraz psychiatrycznej mogą uzyskać wsparcie w poradniach psychologiczno-psychoterapeutycznych. Te ośrodki I stopnia referencyjności zlokalizowane są na terenie całego kraju. Można w nich uzyskać specjalistyczne wsparcie, bez skierowania. W razie potrzeby pomocą objęte jest nie tylko dziecko, ale i jego rodzina. Wykaz poradni dostępny jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (link przekierowuje na stronę internetową NFZ).