Opiekujesz się osobą niepełnosprawną – pomożemy Tobie odetchnąć!

Mieszkańcy Gdańska stale opiekujący się osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z tzw. wsparcia wytchnieniowego. Pilotażowy projekt, który służy odciążeniu opiekunów w pełnieniu bardzo trudnych obowiązków wobec potrzebujących podopiecznych, uruchomił gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

To szczególne wsparcie. Opiekunowie niepełnosprawnych gdańszczan mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Rozwiązanie polega na czasowym, kilkugodzinnym lub kilkudniowym umieszczeniu niepełnosprawnego podopiecznego w ośrodku wsparcia. Tam będzie miał on zapewnioną kompleksową opiekę od zdrowotnej, terapeutycznej po aktywizującą i egzystencjalną (wyżywienie, kontakt interpersonalny itd.). Z kolei opiekun będzie miał wtedy czas np. na załatwienie niezbędnych spraw, które z racji piętrzących się obowiązków odkładał. Na uczestnictwo w aktywizacji zawodowej, szkoleniowej czy po prostu na krótki odpoczynek – wyjazd, regenerację i nabranie sił, odskocznię od problemów dnia codziennego.

– Mam nadzieję, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością skorzystają z tej formy pomocy – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Bardzo nam zależy, by dać im choć trochę wytchnienia. Codziennie wykonują bardzo trudne, odpowiedzialne obowiązki. Pomoc niepełnosprawnej babci czy mamie, opieka nad ukochanym dzieckiem, które nie jest w stanie samodzielnie żyć nie jest przecież zadaniem prostym. Tym bardziej zasługują na wszelkie, możliwe wsparcie. Dlatego robimy wszystko, by ułatwić im tę misję i jednocześnie ciężką pracę.  

W ramach pilotażu do końca roku usługę, na zlecenie MOPR realizują: Gdańska Fundacja „I ty możesz wszystko” oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji (SPiR). W ofercie jest jedno całodobowe miejsce dla osoby niepełnosprawnej (od poniedziałku do piątku), w placówce wsparcia przy ul. Wajdeloty 28 A oraz 10 miejsc w soboty (do 10 godzin w ciągu dnia) w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Reja 34 B. Warunkiem otrzymania wsparcia wytchnieniowego jest m.in. dostarczenie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji. Dodajmy, że realizacja pilotażowego projektu wynika z założeń programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Skontaktuj się, jeśli potrzebujesz wytchnienia

Opiekunów chcących skorzystać z takiego rozwiązania prosimy o kontakt z Centrami Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicach zamieszkania (adresy, numery tel.: www.mopr.gda.pl) lub bezpośrednio z Gdańską Fundacją „I ty możesz wszystko”, tel. 606 371 769 i  SPiR, tel. 506 733 311.