Organizacje zapraszamy do innowacji – nabór partnerów do 19 lutego!

Przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zachęcamy do włączenia się w prace nad modelem pomocy osobom z zadłużeniem czynszowym oraz jego późniejszym, pilotażowym wdrażaniem. 

Do 19 lutego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadzi nabór ofert na partnera do projektu „Zadłużeni w obligacjach” (informacje www.bip.mopr.gda.pl). Dodatkowych informacji nt. spotkania i naboru udziela Anna Dukowska – koordynator projektu „Zadłużeni w obligacjach” (tel. 58 347 82 90, e-mail: anna.dukowska@mopr.gda.pl).

Gdańsk ma szansę na wypracowanie skutecznego modelu pomocy osobom z problemem zadłużenia czynszowego. To za sprawą innowacyjnego projektu „Zadłużeni w obligacjach”, przygotowanego przez gdański MOPR. Zakłada on pomoc dla osób z zadłużeniem czynszowym od trzech do dwudziestu tysięcy złotych, powstałym w okresie od sześciu miesięcy do roku. Tworzony model obligacyjny idzie w tym kierunku, by w działaniach uczestniczyli: właściciele długu, tj. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS; inwestorzy gotowi wyłożyć środki finansowe na rozwiązanie problemu społecznego, mając przy tym zagwarantowany określony zysk, jeśli będzie sukces; partner – operator, np. organizacja pozarządowa zajmująca się aktywizacją społ., która będzie pracowała z dłużnikiem wdrażając pomysły i działania na rzecz poprawy jego sytuacji.

– Mamy nadzieję, że uda się wypracować najefektywniejszy model rozwiązania kwestii zadłużeń czynszowych w Gdańsku, z którego w przyszłości skorzystają także inne ośrodki w Polsce – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. 

Zdjęcia ze spotkania informacyjnego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbyło się 5 lutego w Olivia Sky Club.