Osoby z zaburzeniami psychicznymi pod dobrymi skrzydłami

Jak efektywniej pomagać osobom z zaburzeniami psychicznymi, znajdującym się w życiowym, zdrowotnym kryzysie? W jaki sposób wspierać ich rodziny? Między innymi o tych kwestiach dyskutowali w poniedziałek uczestnicy konferencji naukowej pt. „Psychoterapia a środowiskowość. Razem czy osobno?”, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance.

Wydarzenie, w którym udział wzięli m.in. specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz pomocy społecznej, zorganizowała Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „Fosa” wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Prelegenci i uczestnicy wymienili doświadczenia z pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz ich bliskimi i rodzinami. Podczas konferencji omówiono także założenia i stan realizacji „Gdańskiego modelu deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”. Jest on wdrażany w mieście pilotażowo i przewiduje m.in. kompleksową pomoc dla osób potrzebujących.

Podczas konferencji 10 – lecie działalności świętowała Fundacja „Fosa”. Organizacja, we współpracy z miastem i MOPR, tworzy sieć wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jej podopiecznymi są m.in. dzieci i młodzież oraz osoby starsze, potrzebujące m.in. specjalistycznej diagnostyki, leczenia i wsparcia oraz społecznej aktywizacji, która umożliwi lepsze, samodzielne życie.

– Cieszę się, że młodzi, pogubieni ludzie odnajdują wsparcie – busolę życiową – w takich miejscach jak „Fosa”, że są pod dobrymi skrzydłami – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Dziękuję za dziesięć lat wspaniałej pracy. Za znakomicie wykorzystane programy unijne na konkretne, dobre cele. Podczas tego spotkania będziemy rozmawiać w jakim kierunku trzeba teraz iść, by pomagać jak najlepiej kolejnym, potrzebującym ludziom.

Za efektywną współpracę dziękowały gościom Alina Kaszkiel – Suska, prezes Fundacji oraz Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor MOPR w Gdańsku. Panie podkreślały, że dobre efekty pracy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi to wynik między innymi odpowiedzialnego i mądrego współdziałania samorządu i organizacji pozarządowych w mieście. Swoistej synergii, która procentuje społecznie. Podczas konferencji okolicznościowymi medalami prezydenta Gdańska lub „Fundamentami Fosy” uhonorowano pracowników oraz przyjaciół Fundacji.

Patronat medialny nad wydarzeniem miało Radio Gdańsk.