Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zaprasza!

Osoby doznające przemocy w rodzinie, poszkodowane w wypadkach, oszukane, nie otrzymujące zasądzonych alimentów, otrzymają wsparcie w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, przy ulicy Polanki 76 A w Gdańsku Oliwie. Usługi placówki są bezpłatne. Obejmują poradnictwo specjalistyczne, w tym wsparcie prawnika, psychologa oraz pomoc materialną. Ośrodek pomaga też w mediacjach, finansowaniu szkoleń, okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, zakupu żywności.Podmiotem prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Elbląskie Centrum Mediacji.

Kontakt do Oliwy: tel. 795 055 945, mail: pomoc.pokrzywdzonym1@gmail.com