Ostoja już rozbudowana – wszystko dla seniorów

Gabinet do fizjoterapii, nowe przyjazne mieszkańcom pokoje, przestronna sala dziennego pobytu oraz wiele innych udogodnień – to wynik zakończonej rozbudowy Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”, przy ulicy Hożej 4 w Gdańsku. W środę 29 marca, o godzinie 12.00 nastąpi uroczyste otwarcie i prezentacja placówki, po kompleksowej modernizacji.

Rozbudowa DPS „Ostoja” przyczyniła się przede wszystkim do zwiększenia liczby miejsc stacjonarnych dla potrzebujących, gdańskich seniorów – z 48 do 60. Obiekt zyskał bowiem, aż 500 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. W jej ramach powstały między innymi sale do zajęć terapeutycznych oraz niezbędny w fachowej opiece, gabinet do fizjoterapii. Do dyspozycji mieszkańców placówki jest także nowa sala dziennego pobytu, gdzie seniorzy m.in. mogą się aktywizować, spotykać i wspólnie, twórczo spędzać wolny czas oraz szatnia. W wyniku rozbudowy zwiększono również liczbę miejsc w Dziennym Domu Pomocy z 40 do 50 oraz znacznie polepszyły się warunki, korzystania z oferty Centrum Wielofunkcyjnego Wsparcia dla Osób Starszych i Punktu Informacji oraz Pomocy w Kryzysie, działających w ramach „Ostoi”. Wydzierżawienie przyległych działek wokół placówki, umożliwi również zagospodarowanie terenu i organizację zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, w znacznie większym zakresie niż do tej pory.

– To bardzo ważne, by nie tylko zamieszkujący „Ostoję”, ale również seniorzy z dzielnicy, którzy przychodzą do placówki na zajęcia, czuli się tam komfortowo i przyjaźnie – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Rozbudowa DPS zwiększyła komfort korzystających z oferty seniorów. Dla miasta istotnym jest także, że w wyniku modernizacji udało się znacznie zwiększyć liczbę miejsc stacjonarnych, dzięki czemu kolejne potrzebujące osoby znajdą w placówce pomoc i życiową przystań. Naszą rolą jest wspierać wszelkie działania na rzecz gdańskich seniorów, tak by czuli się dobrze w swoim mieście. Żeby mogli realizować pomysły, pasje i aktywizować się społecznie. I co najważniejsze, by mogli jak najdłużej pozostać aktywni w swoim środowisku, samodzielni lub z naszym wsparciem – podkreśla Kowalczuk.

Przypomnijmy, że rozbudowa DPS „Ostoja” rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku. Koszt przedsięwzięcia to 3, 2 miliona złotych – z tego dwa miliony pochodziły z miasta, pozostała kwota ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (obiekt służy m.in. rehabilitacji niepełnosprawnych seniorów).