Otwarty nabór na członków grupy eksperckiej

W związku z realizacją projektu pt. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni PLUS i Stowarzyszeniem Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, można składać aplikacje do grupy eksperckiej. Chodzi o pozyskanie specjalistów z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz działań na rzecz tej grupy odbiorców.

Więcej, link:

http://bezdomnosc.org.pl/index.php/aktualnosci-lista/232-otwarty-nabor-na-czlonkow-grupy-eksperckiej