Pamiętaj o osobach bezdomnych – możesz im pomóc!

W Gdańsku trwają wzmożone działania pomocowo – interwencyjne służb, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz organizacji pozarządowych na rzecz osób bezdomnych. Apelujemy do gdańszczan o sygnały o potrzebujących, którzy nadal przebywają w miejscach niemieszkalnych. Taki sygnał jest na wagę życia.

Pracownicy gdańskiego MOPR współpracując z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz organizacjami pozarządowymi konsekwentnie przekonują osoby bezdomne do skorzystania z oferty pomocowej miasta. Obejmuje ona m.in. zorganizowanie schronienia, żywności, ciepłej odzieży, obuwia, kąpieli, środków finansowych na zakup leków czy poradnictwa prawnego lub psychologicznego. Służby sprawdzają każdy sygnał od mieszkańców o potrzebującym człowieku – proponują mu wsparcie. W Gdańsku działa dziewięć placówek dla osób bezdomnych – m.in. schronisk oraz noclegowni, z którymi MOPR ma zawarte umowy. Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Są w nich łącznie 742 miejsca (w tym stałe, dostawki oraz interwencyjne). Obecnie w placówkach przebywa 401 osób skierowanych przez gdański MOPR oraz 202 osób umieszczonych przez inne gminy. W Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ulicy Żaglowej 1 funkcjonuje także łaźnia dla bezdomnych oraz potrzebujących. Natomiast w noclegowni niskoprogowej przy ulicy Mostowej 1 wsparcie znajdą także osoby bez dachu nad głową z interwencji, będące pod wpływem alkoholu (do jednego promila we krwi). Adresowy wykaz domów dostępny jest na stronie: www.mopr.gda.pl, w zakładce: osoby bezdomne.

– Dzięki akcjom miasta, bardzo efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi osoby bezdomne w Gdańsku mogą czuć się bezpiecznie – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Coraz więcej z nich wychodzi na prostą, usamodzielnia się. Miasto realizuje kompleksowe projekty i programy mające zaktywizować potrzebujących, oferując im między innymi mieszkania treningowe, szkolenia i pomoc w znalezieniu pracy.   

Informuj o osobach bezdomnych!

Sygnały o bezdomnych prosimy kierować do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (od pon. do piąt. w godz. 7.30 do 15.30), Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 997 i 112. Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.