Pamiętaj o osobach bezdomnych – możesz pomóc!

Nadal prosimy gdańszczanki i gdańszczan o przekazywanie sygnałów o osobach bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych. Dzięki takiej reakcji być może uda się pomóc potrzebującemu człowiekowi.

Informacje o osobach w kryzysie bezdomności, potrzebujących wsparcia prosimy kierować do: Samodzielnego Referatu Reintegracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. od 8.00 do 17.00, pt. w godz. od 7.30 do 14.30), Straży Miejskiej – tel. 986 lub Policji – tel. 112. Osobiście osoby oczekujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

Wsparcie m.in. w autobusie

Do końca marca br. osoby w kryzysie bezdomności na terenie Gdańska mogą korzystać z oferty pomocowej w „autobusie SOS”. Kursuje on codziennie, w godzinach wieczornych. Na pokładzie wsparcia potrzebującym udziela m.in. ratownik medyczny, pracownik socjalny, streetworker. Od 11 listopada ub. roku do początku stycznia br. w autobusie w Gdańsku wydano osobom potrzebującym 7 477 ciepłych posiłków, 1 295 sztuk odzieży na zmianę. Łącznie 260 pasażerów pojazdu zostało dowiezionych do noclegowni. Przypomnijmy, że „autobus SOS – pomoc” ma w mieście cztery postoje: tj. na pętli autobusowej przy stacji SKM na Przymorzu; na parkingu między rynkiem a komisariatem przy ulicy Białej we Wrzeszczu; w zatoczce przy kinie „Krewetka” oraz ostatni przystanek – przy noclegowni przy ul. Mostowej.

– Nie każdy człowiek szuka oparcia w schroniskach czy noclegowniach, z różnych przyczyn – mówi Piotr Kowalczuk, zast. prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – W autobusie w zimowym czasie może się ogrzać, zjeść ciepły posiłek, opatrzyć rany, dowiedzieć się o możliwościach wyjścia na prostą. Nie jest sam z problemem.

Środki na mobilne wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności w Gdańsku zabezpieczył MOPR (koordynator akcji). Zadanie realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Pojazdu użycza spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

 

Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl