Pamiętaj o posiłku dla dziecka w szkole!

Nowy rok szkolny i przedszkolny to także konieczność ponownego złożenia wniosków w sprawie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych. Gdańskie rodziny, którym przysługuje takie wsparcie, prosimy o dopełnienie formalności u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wniosek o dożywianie gdańskiego dziecka najlepiej złożyć w Centrum Pracy Socjalnej MOPR, w dzielnicy zamieszkania (adresy na stronie: www.mopr.gda.pl). Wystarczy odręczne podanie, do którego trzeba dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Pracownik socjalny niezwłocznie przeprowadzi wywiad. Ustali, czy rodzina kwalifikuje się do tego wsparcia. Przypomnijmy, że jest ono realizowane w ramach dwóch programów: rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz gdańskiego, osłonowego. Dzięki gdańskiemu w przedszkolach i szkołach jedzą obiady dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza  950, 40 zł. W uzasadnionych, kryzysowych przypadkach ten dochód może być nawet wyższy – dziecko także otrzyma ciepły posiłek. Z kolei rządowy program przyznaje bezpłatne obiady dla dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 792 zł.

– Ciepły posiłek jest kluczowy dla każdego uczącego się dziecka – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Trzeba zadbać, by od początku września uprawnione dzieci mogły korzystać z dożywiania, by nie doszło do jakiegoś zaniedbania, przerwy w pomocy.

W ubiegłym roku łącznie ponad 2100 gdańskich dzieci jadło bezpłatnie obiady w przedszkolach i szkołach. 

Fot. Pixabay