Patent na rodzinę bez przemocy

Gdańszczanki i gdańszczanie z problemem uzależnienia m.in. od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, wykazujący zachowania agresywne wobec bliskich mogą skorzystać z bezpłatnej terapii.

Ta pomoc jest dostępna w ramach projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, pn. Kompleksowe wsparcie dla osób wykazujących zachowania przemocowe mające podłoże alkoholowe lub narkotykowe – „Patent na rodzinę”. Na zlecenie MOPR realizuje go Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Psycholodzy, terapeuci i pedagodzy postarają się skutecznie wesprzeć osoby z problemem, wskazać im, że warto zawalczyć o swoje życie i o prawidłowe relacje rodzinne. Podpowiedzą też uczestnikom projektu, jak kontrolować emocje i zmotywować się do zmiany niepożądanych postaw oraz przeciwdziałać uzależnieniu.

Zgłoś się po pomoc, są wolne miejsca na terapię

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby dorosłe oraz młodzież. Można się jeszcze zapisać, poniżej szczegóły. W ramach projektu prowadzone są:

  • indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne;
  • grupa dla młodzieży wykazującej agresywne zachowania wobec rodziców, rekrutacja pod nr telefonu: 502 209 729;
  • grupa korekcyjno-edukacyjna – dla osób stosujących przemoc domową, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” lub skazanych prawomocnym wyrokiem, rekrutacja pod nr telefonu: 500 261 486;
  • grupa psychologiczno-terapeutyczna skierowana do osób podejrzanych lub/i stosujących przemoc. Wsparcie terapeutyczne, pomoc dla mających trudności w zaprzestaniu zachowań agresywnych, rekrutacja pod nr telefonu: 510 046 973;
  • grupa o charakterze psychologiczno-prawnym, w szczególności dla osób po wszczęciu procedury „Niebieskie Karty”, rekrutacja pod nr telefonu: 500 261 486.

Projekt jest finansowany ze środków Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022. Będzie realizowany do 21 grudnia br.

Przemoc ma różne formy, problemowi trzeba przeciwdziałać – symboliczna fot. z Pixabay