Patriotyzm i jutrzenka

Gdańszczanie 60+, między innymi z klubów samopomocy i dziennych domów pomocy już w środę 26 kwietnia wezmą udział w spotkaniu aktywizującym pod hasłem „Witaj majowa jutrzenko”, w Domu Sąsiedzkim na Osieku, przy ul. Stajennej 3. W programie m.in. tworzenie kotylionów na 3 maja, nauka i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz dla ciała – wyborny gulasz.
Impreza rozpocznie się o godzinie 12, a zakończy około godziny 15. Oprócz wymienionych punktów, w programie jest też pogadanka o bezpieczeństwie seniorów oraz możliwościach uzyskania wsparcia z pomocy społecznej. Uczestnicy spotkania wezmą udział w konkursach i zabawach, przygotowanych specjalnie dla nich. Do udziału w imprezie zachęcamy także innych, gdańskich seniorów, którzy np. są samotni i zechcą mile spędzić czas.

– Podczas takich spotkań można nawiązać trwałe przyjaźnie, zintegrować się – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Bardzo nam zależy, aby gdańszczanie 60+ mieli możliwość skorzystania z rozmaitych form aktywności, od edukacyjnych, po sportowe. Żeby czuli się potrzebni i ważni społecznie, dla miasta i jego mieszkańców. Każdy z nas powinien przygotowywać się do srebrnego etapu życia, tylko wtedy wykorzystamy wszystkie jego uroki oraz będziemy włączeni w nurt życia lokalnej wspólnoty. Nie wykluczajmy się z życia – apeluje Kowalczuk.
Gospodarzem środowej imprezy jest Fundacja Forum. Dodajmy, że organizacja spotkania wynika z projektu „Seniorze, zadbaj o słoneczną jesień”, zainicjowanego przez gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdańską Spółdzielnię Socjalną, Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w partnerstwie m.in. z Policją. Jego celem jest przede wszystkim dalsza aktywizacja oraz poprawa jakości życia mieszkańców 60+.