Pierwsza w Polsce konferencja dotycząca bezpieczeństwa pracy pracownika socjalnego. Solidarni wobec problemów

„Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Solidarni wobec problemów” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych, związkowców, która odbyła się 24 listopada 2016 roku w Gdańsku. – Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych, związkowców w ramach współpracy z Uniwersytetem Gdańskim zorganizował konferencję, której celem jest poprawa sytuacji zawodowej pracowników socjalnych w Polsce, a w szczególności ich bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych.

– Na przełomie lutego i marca 2016 roku prowadziliśmy badania nad bezpieczeństwem pracy pracownika socjalnego równolegle rozpoczęliśmy pracę nad kartą pracownika socjalnego, wydaliśmy publikację przedstawiającą wyniki badań – informuje Anna Dunajska – specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
– Postanowiliśmy wspólnie zorganizować konferencję. Zaprosiliśmy wszystkie instytucje związane z pracą pracownika socjalnego: Policję, Straż Miejską, kuratorów, MRPIPS, prezydentów Gdyni, Gdańska i Sopotu, Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej, ośrodki pomocy społecznej oraz przedstawicieli związków zawodowych z całej Polski. Cieszy fakt, że udział w konferencji wzięli również pracownicy socjalni, kierownicy, dyrektorzy z różnych stron kraju, m.in. Szczecina, Olsztyna, Warszawy, Tarnowa, Wrocławia, Gdańska, Gdyn i Sopotu – dodaje Dunajska.

Podczas konferencji padło wiele pytań: dlaczego pracownicy socjalni stają się obiektem agresji? Dlaczego ich bezpieczeństwo jest coraz częściej i w coraz większym stopniu zagrożone? czy jest to przemoc kierowana do konkretnej osoby? Czy może jest to komunikat dla całego społeczeństwa? jak chronić siebie i swoje otoczenie? Jakie działania podjąć, by poprawić bezpieczeństwo w pracy pracownika socjalnego?

– Mamy nadzieję, że konferencja jest dobrym początkiem działań zmierzających w kierunku poprawy warunków pracy pracowników socjalnych oraz ich bezpieczeństwa – mówi Anna Dunajska.