Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – dofinansowanie ze środków PFRON

Informujemy, że wznowiliśmy przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II. Wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018 można składać od 1 września 2017 r. do 10 października 2017  r. Miejscem ich składania, dla gdańszczan, jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydział Integracji i Rehabilitacji przy ul. Dyrekcyjnej 5, 80-852 Gdańsk, II piętro (pok. 214). Wnioski można przekazać osobiście od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00 lub za pośrednictwem poczty (na powyższy adres). Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” są dostępne na stronie: www.mopr.gda.pl oraz www.pfron.org.pl lub pod numerem telefonu 58/320 53 48.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania w programie oraz aktualne druki wniosków na stronie: http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=184&x=25&y=2