Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – dofinansowanie ze środków PFRON

Informujemy, że od 5 marca 2018 roku rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

  1. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D)  można składać od 5 marca do 30 sierpnia 2018 r.,
  2. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać:

– od 5 marca do 30 marca 2018 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018

– od 1 września do 10 października 2018 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019.

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”

Termin

Opis

05.03.2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II (dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-y cykl 2018 r.)

30.03.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-y cykl 2018 r.)

23.04.2018

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks)

30.08.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu I (Obszar A, Zadanie nr 1 i 2; Obszar B, Zadanie nr 1 i 2, Obszar C, Zadanie nr 2, 3 i 4, Obszar D)

01.09.2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie, dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018 r.)

10.10.2018

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II programu (rok szkolny/akademicki 2018/2019, 2-gi cykl 2018 r.)

04.12.2018

Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15.04.2019

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 r.

30.08.2019

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku na realizację programu – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON dla gdańszczan jest  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Integracji i Rehabilitacji, ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk, II piętro (pok. 214). Wnioski można tam składać osobiście w godz. 8.00 – 15.00 w pon., wt. i czw.; w godz. 8.00 – 16.30 w śr. i w godz. 8.00 -14.00 w piąt. lub za pośrednictwem poczty na powyższy adres.

Więcej wiadomości pod numerem tel. 58 320 53 48, także: www.pfron.org.pl

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=184&x=25&y=2