Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – dofinansowanie ze środków PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku wznowił przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym. Całość w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (moduł II). Wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 można składać do 10 października.

Miejscem składania dokumentów dla gdańszczanek i gdańszczan jest Wydział Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5, II piętro, pok. 214 (osobiście pon., wt. i czw. w  godz. od 8 do 15,  w śr. w godz. od 8 do 16.30 i w piąt. w godz. od 8 do 14  lub drogą pocztową – decyduje data stempla).

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania oraz wnioski dostępne są na stronie MOPR w Gdańsku:

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=184&x=25&y=2

Zapraszamy!