Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” – dofinansowanie ze środków PFRON

Informujemy, że 01.03.2017 r. rozpoczyna się termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

  1. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D)  można składać od dnia od 1 marca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.,
  2. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać:

– od 1 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017,

– od 1 września 2017 r. do 10 października 2017  r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018.

Poniżej zamieszczamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”

Termin Opis
01.03.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2017 r.)
30.03.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017 r.)
28.04.2017 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks)
01.09.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017 r.)
10.10.2017 Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu II programu (2-gi cykl 2017 r.)
04.12.2017 Upływa termin składania przez realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
15.04.2018 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2017 r.
30.08.2018 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2017 roku na realizację programu – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania, zawarte pomiędzy realizatorem programu a wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON dla mieszkańców Gdańska jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych,
ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk, II piętro (pok. 214). Wnioski można tam składać osobiście  od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00 lub za pośrednictwem poczty na powyższy adres.

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można znaleźć na stronie www.mopr.gda.pl oraz www.pfron.org.pl, a także uzyskać pod numerem telefonu 58/320 53 48.

 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania w programie oraz aktualne druki wniosków na stronie (bip.mopr.gda.pl)