Plan integracji migrantów

Plan Strategiczny Międzykulturowej Integracji Migrantów został przyjęty. Będzie realizowany w Pomorskiem. Powstał przy zaangażowaniu, we współpracy wielu partnerów (m.in. gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie), na podstawie ich doświadczeń, wiedzy i pomysłów.

Plan jest dostępny na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Grafika informacyjna/źródło: ROPS UMWP