Podwyżki pensji dla zawodowych opiekunów zastępczych

Od 1 stycznia 2022 roku o 1000 zł brutto wzrosną wynagrodzenia dla nowych, gdańskich zawodowych opiekunów zastępczych oraz dla osób, które założą rodzinny dom dziecka. O tę kwotę we wrześniu br. zostały już podniesione pensje obecnych, gdańskich zawodowych opiekunów zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Podwyżkę przyjęła Rada Miasta Gdańska podczas czwartkowej sesji, 25 listopada br. Wg uchwały od stycznia 2022 r. nowemu, zawodowemu opiekunowi zastępczemu przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 4 020 zł brutto. Z kolei rodzic zawodowy, który poprowadzi pogotowie rodzinne otrzyma pensję nie niższą niż 4 120 zł brutto miesięcznie. Osoba, która założy rodzinny dom dziecka otrzyma miesięcznie nie mniej niż 4 620 zł brutto za pracę. Środki na ten cel zabezpieczył w budżecie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Dla porównania, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z czerwca 2011 roku przewiduje wynagrodzenie, np. dla zawodowej rodziny zastępczej w wysokości nie niższej niż 2000 zł brutto. Miasto Gdańsk stara się jednak, by te kwoty były jak najwyższe, doceniając pracę oraz kompetencje osób, które opiekują się dziećmi z bagażem doświadczeń. W zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka mają zapewnioną właściwą opiekę m.in. rodzeństwa, dzieci z niepełnosprawnością oraz z interwencji. W Gdańsku funkcjonuje obecnie 31 zawodowych rodzin zastępczych oraz 15 rodzinnych domów dziecka.

Fot. ilustracyjna z Pixabay przedstawia rodziców z dziećmi