Podwyżki pensji dla zawodowych rodziców zastępczych

W bieżącym roku w Gdańsku o 250 złotych wzrosły wynagrodzenia dla zawodowych rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

Podwyżkę przyjęła Rada Miasta Gdańska podczas czwartkowej sesji. W tym roku zawodowemu rodzicowi zastępczemu przysługuje za pracę wynagrodzenie nie niższe niż 3 020 zł brutto miesięcznie (w ub. roku było to 2 770 zł brutto). Z kolei rodzic zawodowy prowadzący pogotowie rodzinne otrzyma pensję nie niższą niż 3 120 zł brutto miesięcznie (w ub. roku było to 2 870 zł brutto). Podwyżki pensji dotyczą też osób, które prowadzą rodzinny dom dziecka w Gdańsku. Ich miesięczne wynagrodzenie nie może być w tym roku niższe niż 3 620 zł brutto (w ub. roku ta kwota wynosiła 3 370 zł brutto).

Środki finansowe na powyższy cel zabezpieczył w budżecie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Dodajmy też, że w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka mają zapewnioną właściwą opiekę m.in. rodzeństwa, dzieci niepełnosprawne oraz z interwencji. To maluchy i nastolatki z bagażem doświadczeń, nie mogące liczyć na wsparcie biologicznych rodziców. O ich umieszczeniu w rodzinnej pieczy zastępczej postanawia sąd.

Dodajmy, że w Gdańsku funkcjonują obecnie 33 zawodowe rodziny zastępcze. Działa też 16 rodzinnych domów dziecka.