Podziękowanie za piękne gesty wsparcia!

W czasie pandemii Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku stara się sprostać bardzo trudnej sytuacji i otoczyć szczególną opieką najsłabszych mieszkańców, m.in. osoby samotne, niesamodzielne, z niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności oraz rodziny z dziećmi. Tak szerokie, skuteczne wsparcie nie byłoby możliwe bez współpracy z fantastycznymi partnerami – organizacjami pozarządowymi, firmami, instytucjami oraz mieszkańcami gotowymi do bezinteresownego współdziałania na rzecz gdańszczanek i gdańszczan.

Pragniemy Państwu z całego serca podziękować za wspólną pracę oraz za dary, które przekazaliście naszym podopiecznym. Dziękujemy za żywność, posiłki oraz środki pielęgnacyjno-higieniczne ofiarowane m.in. samotnym, schorowanym osobom starszym i niepełnosprawnym. Za ochronne rękawice, maseczki i przyłbice podarowane naszym podopiecznym, by poprawić ich bezpieczeństwo w dobie epidemii. Ofiarowany sprzęt do nauczania był najlepszym prezentem dla dzieci z uboższych, gdańskich rodzin. Dziękujemy też Państwu za zaangażowanie, aktywne i prospołeczne uczestnictwo w działaniach i akcjach pomocowych Ośrodka. 

Wsparli nas

Termika Sp. z o.o. Gdańsk

Firma INTEL w Gdańsku

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.

EFENGAZ w Gdańsku

BRUNO TASSI Gdańsk

Gdańska Organizacja Turystyczna

Stowarzyszenie Gdańskiej Zaspy

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Restauracja „Moja Gruzja” w Gdańsku

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Forum Gdańsk

Właściciel marki BHPowy.pl

Bar „Chochla” w Gdańsku

Restauracja „Tu Można Marzyć by Tomasz Deker” w Gdańsku

Bar „Bistro Dwa Smaki” w Gdańsku

Avocado Vegan Bistro w Gdańsku

Polski Czerwony Krzyż – Grupa Ratownictwa Specjalnego/Trójmiasto

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio w Gdańsku

Oddział Przeciwepidemiczny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMG

Bank Żywności w Trójmieście

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

PKS Gdańsk Sp. z.o.o. przy ul. 3 Maja

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski w Gdańsku

O.O. Dominikanie w Gdańsku

Dobronosze

Ekipa Szymona

Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Firma „Fiscom” Piotr Falkowski w Gdańsku

Kościół Echo w Gdańsku

Fundacja „Jesteśmy z Tobą” w Gdańsku

Firma ALKA-TRANS w Warszawie

Firma GUCIO w Pruszczu Gdańskim

Firma Handlowo-Usługowa „MATEOBUS” w Starogardzie Gdańskim

Piotr Dzik, radny Gdańska

oraz Osoby Prywatne

 

 

Fot. z Pixabay