Podziel się domem – przyjdź na dzień otwarty ośrodków adopcyjnych i MOPR!

Masz wielkie serce, empatię i uwielbiasz dzieci? Chcesz pomagać, bo to wielka wartość? Z pewnością sprawdzisz się w roli zastępczego rodzica. Twoje obawy, wątpliwości rozwieją specjaliści gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz ośrodków adopcyjnych, podczas „dnia otwartego” – w czwartek 20 kwietnia. Odbędzie się on w ramach kampanii „Podziel się domem”, gdańskiego MOPR i partnerów. Jej ambasadorką jest Sylwia Gruchała, florecistka, medalistka olimpijska.W ramach czwartkowej akcji, w godzinach od 8 do 18 na pytania dotyczące m.in. możliwości założenia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, uregulowań prawnych, finansowych odpowiedzą m.in. psycholodzy, prawnicy i specjaliści pracy z dzieckiem i rodziną z Fundacji dla Rodziny, Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego oraz MOPR w Gdańsku (adresy, numery telefonów poniżej). Zachęcamy Państwa do kontaktu. Przypominamy też, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy m.in.:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
  • zapewniają warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka.

Gdańskie dzieci potrzebujące wychowują się w 368 rodzinach zastępczych oraz 15 rodzinnych domach dziecka. Przebywa w nich łącznie blisko 600 dzieci. Zainteresowani założeniem zwykłej rodziny zastępczej, by uzyskać status muszą przejść 12 – tygodniowe, bezpłatne szkolenie, przygotowujące do roli rodzica dla dziecka z bagażem doświadczeń. Kandydaci chcący założyć rodzinę zawodową lub rodzinny dom dziecka dodatkowo, 8 – tygodniowe, specjalistyczne.

 – Apelujemy do gdańszczan, którzy mają odwagę podzielić się swoim wartościowym życiem, o otwarcie swojego domu dla potrzebujących maluchów – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Bycie rodzicem jest czymś najpiękniejszym. To wielki dar i bogactwo. Podziel się domem, daj szansę dzieciom na szczęście, by mogły je dzielić dalej z innymi.

„Dzień otwarty” 20 kwietnia, w godz. od 8 do 18!

  1. Ośrodek Adopcyjny Fundacja dla Rodziny, ul. Myśliwskie Wzgórze 18A/2, tel. 58 511 03 75 i kom. 663 134 111,
  2. Pomorski Ośrodek Adopcyjny, ul. Hallera 14, tel. 58 341 46 07,
  3. Dział Pieczy Rodzinnej MOPR, ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel. 58 347 82 72 i kom. 500 424 184.