Podziel się ołówkiem – dla rodzin w kryzysie

Jeszcze w niedzielę 27 sierpnia, przy kościołach parafii: św. Kazimierza przy ul. Pilotów 1 oraz św. Krzyża przy ul. Mickiewicza 11 odbędzie się zbiórka przyborów szkolnych, w ramach projektu „Podziel się ołówkiem”. Dary trafią do najuboższych gdańskich dzieci, głównie z rodzin w życiowym kryzysie.

Do tej pory udało się zgromadzić pomoc szkolną dla około dwadzieściorga potrzebujących uczniów. W ramach akcji „Podziel się ołówkiem” zebrano m.in. zeszyty, piórniki, przybory do pisania i malowania, bloki rysunkowe, plastelinę. Na taką pomoc czeka ponad 40 rodzin m.in. z Zaspy oraz Wrzeszcza. Dary można jeszcze przekazywać do siedziby Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec, przy ulicy Pilotów 7 (w budynku XV LO) i do sklepu Merkus na Zaspie oraz wymienionych powyżej parafii. Zbiórka ma charakter integrujący i aktywizujący lokalną społeczność.

– Po raz kolejny okazuje się, że podejmowane w dzielnicach, wspólne działania mieszkańców, instytucji, organizacji pozarządowych zawsze przynoszą efekty – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Gdańszczanie pomagają chętnie, o czym świadczy ta niewielka, lokalna przecież akcja, ale i wsparcie udzielane obecnie mieszkańcom pomorskich gmin, poszkodowanych podczas niedawnej wichury i burzy.

Inicjatorem „Podziel się domem” jest Centrum Pracy Socjalnej nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Dodajmy też, że rodziny z dziećmi, w których dochód na osobę nie przekracza 514 zł miesięcznie, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, życiowej czy kryzysowej mogą także otrzymać zasiłek celowy np. na zakup obuwia czy odzieży szkolnej. W każdym wypadku przyznanie takiego wsparcia, jak i jego wysokość, uzależnione są od rzeczywistej potrzeby oraz możliwości finansowych gminy. Potrzebujący gdańszczanie w sprawie tej pomocy mogą kontaktować się z CPS MOPR w dzielnicach, adresy na stronie: www.mopr.gda.pl