Podziel się ołówkiem

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku z partnerami zachęca mieszkańców do włączenia się w akcję „Podziel się ołówkiem”, zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci  najuboższych oraz z rodzin w kryzysie. Zeszyty, kredki, bloki rysunkowe, farbki, długopisy czy pisaki będą wielkim wsparciem także dla uczniów z rodzin wielodzietnych.

Na taką pomoc czeka około 50 rodzin, objętych pomocą Centrum Pracy Socjalnej nr 1 MOPR, m.in. z Wrzeszcza oraz Zaspy. Dzieci są uczniami głównie szkół podstawowych oraz gimnazjum. Najbardziej potrzebne są zeszyty, ale także przybory do pisania i malowania, piórniki. Przydadzą się również tornistry lub teczki, obuwie i koszulki sportowe. Dary można już przekazywać do siedziby Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec, przy ulicy Pilotów 7 (w budynku XV LO). Dodatkowo w niedzielę 20 i 27 sierpnia akcja odbędzie się przy kościołach parafii: św. Kazimierza przy ulicy Pilotów 1 oraz św. Krzyża przy ul. Mickiewicza 11 – przybory szkolne będą zbierane po mszach. Dary można także zostawić w koszu sklepu Merkus na Zaspie.

Inicjatorem akcji „Podziel się ołówkiem” jest CPS 1 MOPR, partnerami: Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec, Stowarzyszenie Gdańskiej Zaspy, wymienione powyżej parafie oraz sklep Merkus. Celem projektu jest nie tylko finansowe odciążenie potrzebujących rodzin z dziećmi w roku szkolnym, ale także społeczna integracja i aktywizacja.

Dodajmy, że rodziny z dziećmi, w których dochód na osobę nie przekracza 514 zł miesięcznie, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, życiowej czy kryzysowej mogą także otrzymać zasiłek celowy np. na zakup obuwia czy odzieży szkolnej. W każdym wypadku jednak przyznanie takiego wsparcia, jak i jego wysokość, uzależnione są od rzeczywistej potrzeby oraz możliwości finansowych gminy. Potrzebujący gdańszczanie w sprawie tej pomocy mogą kontaktować się z Centrami Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicach, adresy na stronie: www.mopr.gda.pl