Policzą osoby bezdomne

Badanie liczby osób bezdomnych, połączone z ankietowaniem, przeprowadzone zostanie w Gdańsku w godzinach popołudniowych oraz nocnych z 13 na 14 lutego br. Podczas akcji pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspólnie m.in. z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei i przedstawicielami organizacji pozarządowych postarają się dotrzeć do jak największej liczby ludzi bez dachu nad głową, przebywających na terenie miasta.

To ogólnopolskie badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspólne patrole służb miejskich, pracowników organizacji pomocowych odwiedzą miejsca niemieszkalne, m.in. dworce, bocznice kolejowe, parki, lasy, kanały, zsypy, klatki schodowe, ogródki działkowe, pustostany. Nie tylko policzą osoby bezdomne tam przebywające, ale także dowiedzą się o ich wiek, płeć, wykształcenie, potrzeby czy przyczynę złej sytuacji. Potrzebującym zaoferują wsparcie. Poinformują o ofercie pomocowej miasta, która obejmuje m.in. schronienie, ciepłe posiłki, aktywizację zawodową i społeczną, poradnictwo prawne, wsparcie finansowe i mieszkalnictwo wspomagane.

Już w ciągu dnia 13 lutego akcja przebiegać będzie w placówkach dla osób w kryzysie bezdomności, szpitalach, instytucjach penitencjarnych i potrwa do godzin nocnych. W miejscach niemieszkalnych rozpocznie się także 13 lutego o godz. 20.00 (odprawa służb o godz. 19.15 w MOPR przy ul Leczkowa 1 A) i potrwa do godziny 2.00 dnia następnego. W Gdańsku akcję przeprowadzi łącznie około 70 zaangażowanych osób.

– Apelujemy do gdańszczan o sygnały o osobach bezdomnych, koczujących mimo zimy w miejscach niemieszkalnych – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Podczas badania patrole postarają się dotrzeć do każdego potrzebującego człowieka. Przekonać osoby bezdomne do skorzystania z kompleksowej, specjalistycznej oferty pomocowej miasta.

Akcja służy m.in. monitorowaniu i diagnozowaniu sytuacji osób w kryzysie bezdomności. W efekcie – przeciwdziałaniu niekorzystnemu zjawisku społecznemu przy wykorzystaniu coraz lepszych, efektywniejszych narzędzi pomocowych.

Przypomnijmy też, że „Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych”, zlecone przez MRPiPS odbyło się ostatnio zimą 2017 roku. Na terenie miasta przebywało wówczas  928 osób w kryzysie bezdomności. Wśród głównych przyczyn niekorzystanego problemu społecznego ankietowani wskazali m.in. nadmierne zadłużenie i eksmisję, konflikty rodzinne oraz uzależnienia.