Policzą osoby bezdomne – ogólnopolskie badanie socjodemograficzne

Akcję liczenia osób bezdomnych, połączoną z ankietowaniem socjodemograficznym, przeprowadzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspólnie m.in. z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei, Strażą Graniczną i pracownikami organizacji pozarządowych z środy na czwartek, tj. z 8 na 9 lutego w mieście. W placówkach, m.in. noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych oraz szpitalach badanie demograficzne rozpocznie się już w środę rano. Natomiast od godziny 20 (w środę) aż do godziny 2 (w czwartek) potrwa akcja nocna w terenie. Wspólne patrole służb miejskich dotrą wówczas do miejsc niemieszkalnych w Gdańsku. Odwiedzą ogródki działkowe, piwnice, dworce, a więc okolice, gdzie mogą przebywać adresaci „liczenia”.

Lutowa akcja gdańskich służb w ramach „Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych” odbędzie się już po raz trzeci – pierwsza edycja miała miejsce w 2013 roku. Na terenie miasta przebywało wówczas 691 potrzebujących (jeszcze 123 gdańskich bezdomnych znajdowało się wówczas w schroniskach i noclegowniach w innych gminach, tak więc ostateczna liczba wynosiła 814 osób). Podczas drugiej edycji w 2015 roku policzono na terenie Gdańska 778 bezdomnych (jeszcze 20 gdańskich bezdomnych było wówczas w placówkach w innych gminach, tak więc łączna liczba wyniosła 798 osób). Tegoroczne badanie przeprowadzi łącznie ponad 70 pracowników, m.in. gdańskiego MOPR, służb mundurowych, org. pozarządowych. Kilkanaście patroli przeprowadzi akcję nocną w terenie. Nie tylko policzą osoby bezdomne, ale także dowiedzą się o ich wiek, płeć, wykształcenie, potrzeby czy przyczynę sytuacji. Uzyskanie takich informacji pozwala skuteczniej zdiagnozować problem i mu zapobiegać.

– Apelujemy do gdańszczan o sygnały o osobach bezdomnych, koczujących mimo zimy w miejscach niemieszkalnych. Podczas środowego badania patrole postarają się dotrzeć do każdego potrzebującego. Przekonać także osoby bezdomne do skorzystania z oferty pomocowej miasta, która obejmuje m.in. zorganizowanie schronienia i żywności, ciepłej odzieży oraz obuwia, kąpieli, środków finansowych na zakup leków czy poradnictwa prawnego lub psychologicznego – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, który brał udział w poprzedniej edycji „liczenia”, zaś w grudniu ub. roku odwiedził ze streetworkerami placówki Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, zachęcając potrzebujących do skorzystania z pełnej, także długofalowej oferty miasta na rzecz wyjścia z bezdomności.
W Gdańsku działa dziewięć placówek dla osób bezdomnych, z którymi MOPR ma podpisane umowy na świadczenie usług, a które zabezpieczają schronienie, nocleg, ciepły posiłek potrzebującym. Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Jest w nich łącznie ponad 700 miejsc (w tym stałe, dostawki i interwencyjne). Od stycznia br. w Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ulicy Żaglowej 1 działa także łaźnia dla osób bezdomnych, potrzebujących. Adresowy wykaz placówek dostępny jest na stronie: www.mopr.gda.pl, w zakładce: formy pomocy.

– Miasto realizuje też kompleksowe projekty i programy mające zaktywizować potrzebujących, oferując im między innymi mieszkania treningowe, szkolenia i pomoc w znalezieniu pracy, wsparcie asystenta osoby bezdomnej – dodaje Piotr Kowalczuk. I tak w ramach projektu „Sitowie” w trzech domkach spokój odnalazły potrzebujące matki z dziećmi (łącznie 24 osoby). Bezdomne mamy z dziećmi usamodzielniają się także w czterech mieszkaniach treningowych, przekazanych w tym celu z zasobów gminy. W jednym zaś zwykłego życia uczy się trzech bezdomnych mężczyzn. Co roku średnio około 60 osób bez dachu nad głową otrzymuje w Gdańsku wsparcie asystenta osoby bezdomnej. Pomaga on m.in. znaleźć pracę, wynająć mieszkanie, załatwić formalności. Wspiera podopiecznych w procesie usamodzielnienia.

Sygnał i pomoc
Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych prosimy kierować do: Działu ds. Osób Bezdomnych MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (od pon. do piąt. w godz. 7.30 do 15.30), Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 997 i 112. Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

Fot. Grzegorz Mehring
Pan Jarek (po prawej) od pięciu lat żyje na jednym z gdańskich podwórek.