Policzono osoby bezdomne w Gdańsku – wyniki akcji

875 osób bezdomnych przebywało na terenie Gdańska podczas badania przeprowadzonego z 13 na 14 lutego br. przez m.in. pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W ramach „Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych”, zleconego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej policzono m.in. potrzebujących w schroniskach, noclegowniach, szpitalach, hospicjach, mieszkaniach wspomaganych w mieście. W nocy patrole dotarły do osób przebywających w  miejscach niemieszkalnych, np. w piwnicach, na dworcach, w zsypach czy na działkach. 

Wśród 875 bezdomnych było 191 kobiet i 684 mężczyzn. Z całej tej liczby – 138 osób z różnych przyczyn przebywało lutowej nocy w miejscach niemieszkalnych. Najwięcej bezdomnych było w wieku 41 – 60 lat (367 osób) oraz 60 plus (316 osób). Wśród głównych przyczyn braku dachu nad głową badani wskazali przede wszystkim konflikty rodzinne, eksmisję oraz uzależnienia.

– Podczas nocnych działań wspólne patrole służb miejskich i przedstawicieli organizacji pozarządowych dotarły w odległe punkty Gdańska, dokładnie sprawdzono między innymi tereny ogródków działkowych, pustostany – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Uzyskane, całościowe dane posłużą dalszemu monitorowaniu i diagnozowaniu sytuacji osób w kryzysie bezdomności, jeszcze efektywniejszemu przeciwdziałaniu problemowi społecznemu w mieście. Co roku dzięki działaniom miasta, służb miejskich i organizacji pozarządowych udaje się zaktywizować blisko 80 osób w kryzysie bezdomności. Znajdują zatrudnienie, szkolą się. Uczestniczą w rozmaitych projektach aktywizujących, włączają się w życie społeczne. Chcemy, by ten proces postępował. 

Przypomnijmy, że tegoroczna lutowa akcja w ramach „Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych” odbyła się już po raz czwarty, jest realizowana co dwa lata. W roku 2017 na terenie Gdańska przebywało 928 osób bez dachu nad głową. Natomiast w 2015 roku podczas akcji udało się dotrzeć do 778 osób bezdomnych.

Zdjęcia: asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z KMP w Gdańsku oraz Robert Klimczak, MOPR w Gdańsku